Tailwind CSS

Tailwind CSS là một utility-first CSS framework, một framework thay vì bó buộc bạn trong các built-in có sẵn, nó cũng cấp cho các công cụ và tiêu chuẩn hóa để xây dựng ứng dụng của bạn.
Bài viết (1) Series (0)

Sử dụng calc() trong Tailwind CSS

Đôi khi bạn cần thực hiện các phép tính với hàm calc() mặc định trong CSS khi sử dụng Tailwind CSS để thiết lập chiều cao, chiều dài cho phần tử. Tailwind CSS từ phiên bản v2.1+ cung cấp JIT mode giúp ta có thể làm điều này một cách dễ dàng.

2022-07-30 11:20:31 | khoảng 3 phút đọc
search
Bài viết
Series
Thẻ

Không tìm thấy kết quả nào.