lechihuy

Blog

Học Regex theo kiểu "120"

Regex không chỉ cho bạn kiến thức, nó còn giúp bạn "ngầu" nữa. Hãy học Regex theo kiểu 120 cùng mình!

Sử dụng calc() trong Tailwind CSS

Đôi khi bạn cần thực hiện các phép tính với hàm calc() mặc định trong CSS khi sử dụng Tailwind CSS để thiết lập chiều cao, chiều dài cho phần tử. Tailwind CSS từ phiên bản v2.1+

© lechihuy.dev làm với