lechihuy

Dòng thời gian

Hiện tại

YOLO

2023

Tốt nghiệp trường Đại học Văn Lang, tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

  • Tốt nghiệp cử nhân loại xuất sắc
  • Thủ khoa ngành Công nghệ thông tin năm 2023
Cúp thủ khoa ngành Công nghệ thông tin của trường Đại học Văn Lang năm 2023
2019

Bắt đầu học tại trường Đại học Văn Lang, tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Khoa Công nghệ thông tin
10-06-2001

Chào đời

Sinh ra ở tỉnh Ninh Thuận, Việt Nam
© lechihuy.dev làm với